Sound insulation and acoustics for homes

Engineering, production and installation.

Материјали

Soundproofing materials will help you reduce the noise coming into your room or leaving your room.

Acoustic materials will help you improve the sound quality in the room by reducing echo and improving speech intelligibility.

Browse the different product categories HERE or contact us in the contact section.

Референци

"Го препорачуваме инж. Недков од DECIBEL како сериозен, искрен и сигурен партнер кој поседува реални можности да исполни конкретни задачи на акустични проблеми."

инж. Валери Дойчинов
Manager
К енд К Инженеринг ООД

"Го препорачуваме инж. Недков од DECIBEL, како сериозен, искрен и сигурен партнер кој поседува можности да се справи успешно со сите предизвици ... со гарантиран квалитет и брзина."

Христо Киров
Сопственик
Сити Марк ООД

Во изминатата 2015 година ДЕЦИБЕЛ  изврши акустична обработка на три  кофернтни сали. По поставување на овие панели,звучните параметри на акустично- третираните  сали одговараат на светските стандарди. Ви благодариме за брзината и квалитетот на извршената услуга.

Иван Розанов
Mенаџер
Interoute Bulgaria, Аудио видео оддел

"For us DECIBEL is the preferred partner in cases that require precise and adequate technical solutions in the field of soundproofing and noise isolation..." 

H. Atsinov
Deputy Executive Director
AQ Magnit AD

10 ГЕНИЈАЛНИ хакови за подобрување на квалитетот на вашиот сон ВЕДНАШ

Гласот внатре

Најдобрите светски диџеи ги споделуваат најдобрите совети за звучна изолација

Најгласните професии за кои нема да верувате дека постојат

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.