Get in touch
GET IN TOUCH

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  1. Начало
  2. »
  3. Транспорт

Транспорт

Услови за испорака на нарачка

Фирмата Децибел на своите клиенти нуди можност  своите нарачки да ги добијат директно од нашата канцеларија или преку испорака преку лиценцирана курирска компанија. Во цената не е вклучена цената на испорака на производите и системите.

1. Подигање од канцеларија - при подигање на нарачка од  канцеларија, клиентот е потребно да прецизира претходно ден и час кога сака да ги подигне материјалите. 

2. Испорака до адреса - При барање на услугата испорака до адреса  потребно е да се наведе начин на плаќање - откуп или банкарски трансфер (при плаќање преку банка клиетот треба да обезбеди копија од уплатница). По потврда на вредноста и роковите на испорака  потребно е клиентот да обезбеди име, телефон и точна адреса или канцеларија, каде сака да пристигне нарачката.

Ако клиентот или лице кое е назначено не биде пронајден на наведената адреса, договорот му се пренасочува од курирот кон канцеларија на курирската компанија. Ако барањето не биде побарана од страна на клиентот или трето опълномощено од него лице во рок од седум работни дена тогаш таа се смета за неважечка.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.