Сакате да се придружите на нашиот тим?

DECIBEL е една од најбрзорастечките компании во областа на звучна изолација и акустика во светот.

Нашиот тим е составен од луѓе со чувство на одговорност и цврста ориентација на резултатите. Ние длабоко веруваме во претприемачкиот дух, ги поддржуваме иновациите и добрите деловни идеи.

Компанијата има подни внатрешни оддели: оддел за продажба (локални и меѓународни пазари), инженерски оддел (инженерство, консултантски услуги, маркетинг и развој), оддел за производство (производство, снабдување и логистика), оддел за маркетинг (рекламирање, веб и социјални мрежи) и администрација и финансии (финансии и сметководство).

Ако сакате да се приклучите на тимот на DECIBEL, ве молиме испратете го вашето CV и придружно писмо во кое објаснувате зошто сакате да станете дел од DECIBEL, опишувајќи ја вашата позиција за соништа и во кое одделение на contact@decibelinternational.com

Тековните отворени позиции може да ги видите во профилот на DECIBEL во JOB.bg - https://www.jobs.bg/company/203131

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.