Get in touch

GET IN TOUCH

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  1. Начало
  2. »
  3. Работа кај нас

Работа кај нас

Сакате да се придружите на нашиот тим?

DECIBEL е една од најбрзорастечките компании во областа на звучна изолација и акустика во светот.

Нашиот тим е составен од луѓе со чувство на одговорност и цврста ориентација на резултатите. Ние длабоко веруваме во претприемачкиот дух, ги поддржуваме иновациите и добрите деловни идеи.

Компанијата има подни внатрешни оддели: оддел за продажба (локални и меѓународни пазари), инженерски оддел (инженерство, консултантски услуги, маркетинг и развој), оддел за производство (производство, снабдување и логистика), оддел за маркетинг (рекламирање, веб и социјални мрежи) и администрација и финансии (финансии и сметководство).

Ако сакате да се приклучите на тимот на DECIBEL, ве молиме испратете го вашето CV и придружно писмо во кое објаснувате зошто сакате да станете дел од DECIBEL, опишувајќи ја вашата позиција за соништа и во кое одделение на contact@decibelinternational.com

Тековните отворени позиции може да ги видите во профилот на DECIBEL во JOBS.bg.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.