1. Начало
  2. »
  3. Услуги
  4. »
  5. Проектирање

Проектирање
Проектирање

Проект за звучна изолација
Проект за звучна изолација
Проект за звучна изолација
Get in touch
GET IN TOUCH
Проектирање

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Проект за звучна изолација

Проектот за звучна изолација наложува секогаш да се направи длабинска анализа на ситуацијата за да се добијат прецизни резултати при изврушавње на мерките за звучна изолација. На пример, при звучна изолација  на просторија во која звукот е од говор со ниво 85 dB / А и соседната просторија е спална во која звучното ниво треба да е под 25 dB / А, за да може да се спие, проектот ги пресметува загубите на звучна енергија, во конструкцијата на просториите и какви  слоеви за звучна изолација треба да бидат додадени за да се постигне ова ниво.

Бидејќи ширењето на звукот преку конструкцијата зависи од различни физички параметри на материјалите, изработката на проект  е задолжително за да се добие саканиот ефект. Важно е да се знае дека некои од материјалите за топлинска изолација како EPS или XPS  ги намалуваат својствата за звучна изолација на конструкцијата, со што се користат конструкции кои создаваат акустични мостови. Компјутерска проверка на звучна изолација е задолжителен дел при  изборот на системот за звучна изолација.

Проектите за звучна изолација во простории на станбени и јавни згради се вршат согласно методологијата на EN ISO 12354 -1 и 2.  

За намалување на звукот во индустриски зони  проектот е неопходен да се постигне  потребното ниво на звук. При звучна изолација на индустриски објекти се користат голем број на стандарди и методологии во зависност од специфичноста на проблемот.

Проект за акустика

Проектите за акустика се задолжителен дел во одредување на видот и поставеноста на акустичната облога  во студиа, концертни сали, дискотеки, продавници, ресторани, канцелариски простори.

За таа цел се спроведуваат пресметки и симулации за следните параметри:

  • Време на реверберациа RT60 и RT30;
  • Оценка на јасност при говор D50 и C50;
  • Истражување на рани и доцни рефлексии;
  • Speech transmission index STI;
  • Бучава во позадина и вкупно ниво на звук;
  • Модална и бранова анализа;

Во проектите се вклучуваат технички детали, квантитативно-ревалоризирана сметка, 3 D прегледи и компјутерски дел. Симулација се одржува со специјализиран софтвер според македонските, европските и меѓународните норми и стандарди.

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.