Извршување на проекти

 

Монтажа на систем за звучна изолација, акустични решенија и намалување на звук во  индустриски зони.

 

Монтажата на систем за звучна и акустична изолација  е претпоследен  чекор во целиот процес на намалување на звукот. Го спроведуваат различни тимови на ДЕЦИБЕЛ, во зависност од потребата:  Ззучна изолација  во станбени и јавни простории, звучна изолација во индустриски зони, намалување на звукот на машини и возила, акустичен третман на простории.

Монтажата се врши по внатрешно корпоративни процедури, во зависност од рокот,степенот на сложеност,  прецизност и  работното време.

Фазите во процесот на монтажа се документираат со цел архив и евиденција  на секој извршен процес. По извршување на монтажата, последен  чекор  е мерење на постигнатите резултати и споредба на вредностите.

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.