1. Начало
  2. »
  3. Услуги
  4. »
  5. Консултации

Консултација
Консултација

Консултација и дијагностицирање на проблеми со бучава, реверберациа и вибрации

Консултација и дијагностицирање на проблеми со бучава, реверберациа и вибрации се од значење за идентификување и пропишување на ефективни решенија. Инженерски консултации за звучна и акустична  изолација  што ги нудиме се:

Консултација со инженер на место.

Целта на овие консултации е да се добие информација за местоположбата на зградата, видот  на конструкцијата, особеностите на просториите, извори на бучава  или акустични дефекти. Кога излезната информација е добиена, одлуките што клиентот ги добива се професионални и адекватни за конкретниот проблем. Консултациите со посета се закажуваат однапред на наведените телефони и се плаќаат. Консултациите вклучуваат писмени понуди  и софтверски симулации на добиени резултати, проследени со квантитативна  сметка за потребните материјали и труд.

Консултација со инженер  во канцеларија.

Слично како консултациите на место, служат да се утврдат основните информации потребни за  решение. За спроведување на слични консултации  потребно е  клиентот да располага со цртежи и слики на проблематичните зони / простории / згради. Претходно закажување за овие консултации е задолжително. Консултацијата  се наплаќа од час.

Персонална консултација на SKYPE.

Онлајн советување  е удобна форма за воспоставување на контакт и преземање активности за решавање на проблем поврзан со звучна изолација, акустика или вибрација. За спроведување на ваква консултација  потребно e да имате цртежи кои ќе ги испратите, да се разгледуваат паралелно со разговорот, слики и можност да се разјасни подетално, каков е карактерот на проблемот кој сте го утврдиле. Онлајн консултациите на  SKYPE со инженер акустичар се наплаќаат однапред и се воспоставува  комуникација во зависност од можностите за водење на разговорот  од двете страни. За закажување на онлајн консултација контактирајте не на Т: +359889437847 или office@decibel.mk

Инженерите на ДЕЦИБЕЛ имаат различни искуства и специјализација. Поради оваа причина, цените на консултациите со младите или главните инженери имаат различни цени. За повеќе информации, ве молиме контактирајте не на: Т: +359889437847 или office@decibel.mk

Get in touch
GET IN TOUCH
Консултација

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.