Референци

Во изминатата 2015 година ДЕЦИБЕЛ  изврши акустична обработка на три  кофернтни сали. Пред извршување на звучниот третман во просториите беа измерени следниве индикатори во однос на времето за реверберация - 0,8 / 0,9 / 0,8 сек. По поставување на акустични панели измереното време за реверберациа ги има следниве вредности- 0,42 / 0,5 / 0,45 сек. нсталирањето на панели за звучна изолација значително ја подобри удобноста при ористење на соодветните сали. По поставување на овие панели,звучните параметри на акустично- третираните  сали одговараат на светските стандарди. Ви благодариме за брзината и квалитетот на извршената услуга.

Иван Розанов, менаџер Аудио видео оддел

Interoute Bulgaria

Со инж. Цветан Недков работиме од јануари 2014 година. По изработката на акустичниот проект за повеќенаменската сала "Левски", гр. Софија. Досега фирмата ДЕЦИБЕЛ ДООЕЛ  докажува професионализам и висок квалитет на изведба. Го препорачуваме инж. Цветан Недков од ДЕЦИБЕЛ Ltd, како сериозен, искрен и сигурен партнер кој поседува можности да се справи успешно со сите предизвици во врска со конкретни задачи и решавање на акустични проблеми со гарантиран квалитет и брзина.

Христо Киров,сопственик

"Сити Марк" ООД

Со инж. Цветан Недков сме работеле во период од април до септември 2013 година и немаме забелешки кон неговата работа. Го препорачуваме инж. Недков како сериозен, искрен и сигурен партнер кој поседува реални можности да исполни конкретни задачи на акустични проблеми.

инж. Валери Дойчинов, управител

"К енд К Инженеринг ООД"