Get in touch

GET IN TOUCH

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Акустичен третман во дневна SPA во Јоханесбург

Акустичен третман во дневна SPA во Јоханесбург
Акустичен третман во дневна SPA во Јоханесбург
Акустичен третман во дневна SPA во Јоханесбург
Акустичен третман во дневна SPA во Јоханесбург
Акустичен третман во дневна SPA во Јоханесбург
Акустичен третман во дневна SPA во Јоханесбург
Акустичен третман во дневна SPA во Јоханесбург
Акустичен третман во дневна SPA во Јоханесбург
Акустичен третман во дневна SPA во Јоханесбург

DECIBEL creates acoustic comfort anywhere in the world, this path in the heart of South Africa. In one of the most prestigious areas of Johannesburg, our local team installed acoustic panels with a textile finish on the luxurious Aronia Day Spa.

The reception area in the bathroom used to be quite noisy, due to several machines servicing the customers and DECIBEL treated the area acoustically to create a peaceful environment for the customers.

The acoustic fabrics of DECIBEL panels are just as effective in sound absorption as they are in creating an incredible interior design. This makes them perfectly suited for spaces that do not only need a pleasant acoustic environment, but also visual perfection. These acoustic panels are available in different sizes, shapes and 22 different colors.

If you are interested in learning more about our products and services available in South Africa, please do not contact info@Decibel-africa.co.za or sales@Decibel-africa.co.za

Related Products

Акустични текстилни ѕидни панели

Панелите за абсорпција на звук имаат срцевина од технички полиуретан 18 - 30 и завршен слој од акустичен текстил. Акустичниот текстил придонесува за добра звучна абсорпција и претставува идеално решение за простории каде има ехо и потреба од акустично третирање и естетска визија. Текстилот на панелите обезбедува пријатна атмосвера и претставува  добар стилски завршеток во просториите во кои се поставува. Панелите се достапни во три стандардни дебелини: 30mm, 40mm или 50mm и во 22 различни атрактивни бои. Акустичните панели се лесни за монтажа, преку директно лепење со  лепило или  со поставување на конструкција. Чистењето се одвива преку бришење со влажна и чиста крпа. Доколку е потребно текстилот, исто така може да се третира со меки детергенти. Овие панели се создадени  за употреба во канцелариски  простории (каде има ехо) , за обложување на ѕидови и тавани во домашни кина, музички студиа, конференциски сали,универзитетски и црковни простории, концертни сали и други објекти  каде се цели кон добра разбирливост на говорот. Во зависност од димензиите и намената на просториите акустичните панели, можат да бидат скроени  и монтирани во согласност со постоечкиот дизајн на конструкција или преку директно лепење.42334234234

Акустични текстилни ѕидни панели

GLL - 3D™ панели со текстилна облога

Geometry Live Line™ (GLL™) со текстилна покриеност дава слобода на имагинацијата. Geometry Live Line™ дава живот на вашите ѕидови. Серијата на панели за звучна апсорпција се состои од 5 елементи - повеќе видови на триаголник. GL1, GL2, GL3, GL4, GL5 може да се комбинираат во безброј геометриски форми и бои, погодни за различни внатрешни стилови. Дизајнот на линијата е специјално разработен од студиото Thinkforward TM за DECIBEL.   Естетската вредност на производот, во комбинација со високата звучна апсорпција , го претвораат во идеален избор за канцеларии, студиа, повеќефункционални сали, училишта и универзитети, клубови, дискотеки и др. Панелите имаат срцевина од технички полиуретан со густина 18- 30 и покриеност од акустичен текстил.   Акустичниот текстил придонесува за добра звучна апсорпција на панелите, претворајќи ги во идеално решение за простории каде што има потреба од акустичен третман и естетска визија. Акустичните панели се лесни за инсталација, преку директно лепење со монтажно лепило. Нивното одржување е  лесно, преку бришење со влажна крпа или благо средство за чистење на текстил.решение за простории каде што има потреба од акустично третман и естетска визија. 42334234234

GLL - 3D™ панели со текстилна облога

Акустичен панел со печатена слика

Акустичниот текстил кај овие панели придонесува за добра звучна абсорпција и претставува идеално решение за простории каде има ехо и потреба од акустично третирање и естетска визија. Текстилот на панелите обезбедува пријатна атмосвера и претставува добар стилски завршеток во просториите во кои се поставува. Акустичните панели со печатена слика, имаат светли бои и поседуваат висока резолуција на датотеки обезбедени за печатење. На акустична ткаенина можат да бидат печатени слики или текстови, кои кога ќе се спојат ја дополнуваат внатрешноста на просторијата во која ќе се применува панелот.   Акустичните панели со печатена слика се повеќе соодветни за акустичен третман на канцелариски простории, домашни кина, ресторани, хотели и трговски центри (каде има ехо). Овие панели се погодни за акустичен третман на ѕидови и тавани Монтажата се остварува преку директно лепење со полиуретан, лепило или со поставување на конструкција.42334234234

Акустичен панел со печатена слика
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.