1. Начало
  2. »
  3. Проекти
  4. »
  5. Industrial & Commercial buildings
  6. »
  7. Звучна изолација на чилерите

Звучна изолација на чилерите

Звучна изолација на чилерите
Звучна изолација на чилерите
Звучна изолација на чилерите
Звучна изолација на чилерите
Звучна изолација на чилерите
Звучна изолација на чилерите
Звучна изолација на чилерите
Звучна изолација на чилерите
Звучна изолација на чилерите
Get in touch
GET IN TOUCH
Звучна изолација на чилерите

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Банка Интерса е една од водечките банки во Србија со скоро 1,7 милиони доверливи клиенти. Овој лидер на банка има мрежен бизнис од 158 филијали во 100 градови во Србија.

Седиштето на Банка Интеса се наоѓа во центарот на Белград, каде што ДЕЦИБЕЛ соработуваше со Decibel Acoustic Solution во изнаоѓање на оптимално решение за изолација на звукот.

Проектот опфати дизајнирање на решение за контрола на бучавата што доаѓа од чилерите, поставено на покривот на зградата. Нашата работа со нашите српски партнери од Децибел Акустик Солушн вклучува комплетно решение - пред и по мерењата, дизајнирање, производство и инсталација на лице место.

Целиот проект ни траеше 24 дена. Бучавата на покривот создадена од чилерите беше минимизирана благодарение на инсталираната конструкција на специјално дизајнирани перфорирани панели.

Клучот за успешна звучна изолација на изворот на бучава е секогаш да се понуди целосно решение и да се проверат резултатите од проектот по инсталацијата. ДЕЦИБЕЛ е специјализиран за давање целосни решенија не само за индустрискиот сектор, туку и за станбениот и јавниот сектор.

Related Products

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.