1. Начало
  2. »
  3. Материјали
  4. »
  5. За индустријата
  6. »
  7. Soundproofing Enclosures, Cabins & Barriers
  8. »
  9. PZP™ метални перфорирани панели

PZP™ метални перфорирани панели

PZP™ метални перфорирани панели
PZP™ метални перфорирани панели
PZP™ метални перфорирани панели
PZP™ метални перфорирани панели
PZP™ метални перфорирани панели
PZP™ метални перфорирани панели
PZP™ метални перфорирани панели
PZP™ метални перфорирани панели
PZP™ метални перфорирани панели
PZP™ метални перфорирани панели
PZP™ метални перфорирани панели
PZP™ метални перфорирани панели
PZP™ метални перфорирани панели
Acoustic treatment
Acoustic treatment
Airborne noise
Airborne noise
Best seller
Best seller
Customisable
Customisable
Guaranteed result
Guaranteed result
Indoor use
Indoor use
Made in EU
Made in EU
Outdoor use
Outdoor use
Soundproofing
Soundproofing
Water resistance
Water resistance
Weather resistant
Weather resistant
Request A Quote
Offer for
PZP™ метални перфорирани панели

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Металните перфорирани панели за внатрешно и надворешно уредување  се со променлива абсорпција на звукот во зависност од специфичноста на  потребите за абсорпција  и звучна изолација. Предната страна е од перфориран лим со различен дијаметар и отвори во зависност од степенот на звучната апсорпција.                                                            

 Срцевината е од стаклен превез и минерален филц со коефициент на отпор на воздушен простор  

22 850 Rayl / m.                                                                                                                                       

Можат да бидат изработени со различна  големина. 

Индекс на звучна изолација
Технички информации
Ширина600, 800, 1000mm
Висина1000, 1200, 1500 и 2000mm
Дебелина50, 75, 100mm
Бојапо избор RAL
Downloads

Related Projects

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.