1. Начало
  2. »
  3. Материјали
  4. »
  5. Residential Soundproofing
  6. »
  7. За sидови
  8. »
  9. Звучна изолација MUTE SYSTEM™ 30

Звучна изолација MUTE SYSTEM™ 30

Звучна изолација MUTE SYSTEM™ 30
Airborne noise
Airborne noise
Best seller
Best seller
CE marking
CE marking
Declaration of performance
Declaration of performance
Fire retardant
Fire retardant
Guaranteed result
Guaranteed result
Indoor use
Indoor use
Made in BG
Made in BG
Original
Original
Soundproofing
Soundproofing
Thin
Thin
Inludes Installation kit
Inludes Installation kit
Request A Quote
Offer for
Звучна изолација MUTE SYSTEM™ 30

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

MUTE SYSTEM™ 30 e тенкослоен систем за намалување на бучава, наменет за вертикални елементи (ѕидови, столбови). Заедно со крајниот слој одзема само 42.5 мм од внатрешниот простор. Одговара на лесни и средни нивоа на бучава и тогаш кога нема доволно простор за повеќеслојна звучна изолација. Се монтира врз претходно изградени прегради од керамички блок, сипорекс блокови, армирано бетонски прегради, ѕидови со прегради од гипс картон.

MUTE SYSTEM™ 30 одговара за звучна изолација во згради, каде што е неопходна брза и лесна монтажа. Оптималната дебелина на системот за звучна изолација е добра за мали простори. Монтажата може да биде извршена како од професионалци, така и од “домашни мајстори”. Основната предност на системите MUTE е тоа што тие се монтираат без потреба од конструкција, што од една страна ги елиминира можните грешни прикачувања на системот за звучна изолација кон ѕидот (што, пак, води до промена на ефектот, затоа што звучниот бран се пренесува по тврдите врски кон “новиот ѕид”) и од друга заштедува место, затоа што нема потреба од конструкција.

Оттука можете до го преземете упатството за монтирање на системот.

Со упатството, детално е објаснет принципот за поставување и затворање на системот.

 

Системот за изолација на звук за ѕидови MUTE SYSTEM™  30 вклучува:

1. MUTE PANEL 30

2. Потпорни елементи

3. MUTE демп лента

4. MUTE кант лента

Комплетот MUTE SYSTEM™  30 не вклучува:

- монтажно лепило за закачување на панелот кон постојниот ѕид

- краен слој гипс - картон за затварање на системот

Монтажа на системот за звучна изолација MUTE SYSTEM™ 30

За монтажа не се потребни професионални вештини, но ако сакате тој да биде извршен од професионални монтери на звучна изолација, ве молиме контактирајте со нас за да добиете повеќе информации.

Индекс на звучна изолација Rw:
Технички показатели
Димензии1000 x 1500 x 30mm
Тежина21,45kg/панел (1,5m²)
Модул на еластичност за тврд слој (10mm) 3,9 GPa, за еластичен слој (10mm) 70 MPa
Спречува преминување на звук за еластичен слој 18 500 Rayls/m
Downloads
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.