Get in touch

GET IN TOUCH

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  1. Начало
  2. »
  3. Материјали
  4. »
  5. Residential Soundproofing
  6. »
  7. За sидови
  8. »
  9. VISTO 48 панел за звучна изолација

VISTO 48 панел за звучна изолација

VISTO 48 панел за звучна изолација
Acoustic treatment
Acoustic treatment
Airborne noise
Airborne noise
Fire retardant
Fire retardant
Guaranteed result
Guaranteed result
Indoor use
Indoor use
Made in EU
Made in EU
Original
Original
Soundproofing
Soundproofing
Thin
Thin
Uncompressed
Uncompressed
Request A Quote
Offer for
VISTO 48 панел за звучна изолација

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

VISTO 48 е високо-технолошки еластичен панел за звучна изолација и звучна апсорпција на ѕидови и тавани. Различната комбинација на слоевите во панелот, постигнува многу повисоки нивоа на звучна изолација, во споредба со класичните материјали како стаклено- минерална, камена минерална волна или плута. Поцизицијата на дијафрагмата од вискоеластичен поливинил (средниот слој), работи истовремено како материјал за звучна изолација,мембранска звучна апсорпција и намалување на вибрации. Поважна форма на порозниот материјал (преден слој) е со оптимизирана геометрија која ја зголемува звучната абсорпција во опсег помеѓу 400-650 Hz, кои се најмногу карактеристични за домовите.

VISTO 48 e патентиран производ, резултат на две годишниот развој на DECIBEL, време низ кое се изучуваат најзначајните параметри кои ги одредуваат акустичните својства, како што се:

* Отпорност на воздушно преминување

* Вискоза и термална должина на пора

* Порозност

* Извивност

 

VISTO 48 e наменет за монтажа на преградни ѕидови од гипс-картон (како фил, замена на класичните минералватови производи), над спуштени тавани, под подкренати подови и како отворена постава во студиа и репетициони сали.

Кога VISTO 48 се користи за звучна изолација на ѕидови се монтира меѓу носечките профили на гипс-картонова конструкција, каде може да биде монтиран помеѓу профили, залепен на ѕид со лепак VISTO BOND или прицврстен со монтажни елементи VISTO FIX.

За звучна изолација на подкренати подови, VISTO 48 се монтира директно врз постоечки под без лепење. Повеќе за звучна изолација на подови, видете тука.

При монтажа над растерски спуштени тавани VISTO 48 се монтира директно на растерска конструкција, која треба да биде појачана со дополнителни држачи, за да се избегне откачување.

 

 

Индекс на звучна изолација

Related Projects

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.