Get in touch

GET IN TOUCH

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  1. Начало
  2. »
  3. Материјали
  4. »
  5. Residential Soundproofing
  6. »
  7. Zvučna izolacija plafona
  8. »
  9. Систем за звучна изолација за таван C-MUTE SYSTEM™

Систем за звучна изолација за таван C-MUTE SYSTEM™

Систем за звучна изолација за таван C-MUTE SYSTEM™
Acoustically tested
Acoustically tested
Airborne noise
Airborne noise
Best seller
Best seller
CE marking
CE marking
Declaration of performance
Declaration of performance
Fire retardant
Fire retardant
Guaranteed result
Guaranteed result
Indoor use
Indoor use
Made in BG
Made in BG
Original
Original
Soundproofing
Soundproofing
Thin
Thin
Inludes Installation kit
Inludes Installation kit
Request A Quote
Offer for
Систем за звучна изолација за таван C-MUTE SYSTEM™

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Предности:

C-MUTE SYSTEM™ е единствениот по род систем за пригушување на звук, кој не бара изградба на конструкција (за прикачен таван од гипс-картон или тавански рамнини).

Дебелината на системот е помала од 5cm, кое што ја прави да одговара исклучително за мали простории. Преку монтажата на системот е возможно нивелирање на постоечки кривини и исправување на општата денивелација на тавани до 5 mm. Една од основните предности на системот е размерот на панелите за звучна изолација, кои што се така проектирани, да преку својата геометрија го повишуваат квалитетот на звучна изолација, за сметка на тежината, кое е основен фактор за постигање на ефект при намалувањето на шумот. Сите панели во системот за пригушување на звук C-MUTE SYSTEM™ се одделуваат еден од друг со посредство на специјални меки ленти, со цел редукција на преминувањето на звучните вибрации. Периметарот на просторијата (таму каде панелите се потпираат на ѕидовите) исто така се третира со меки акустични ленти. За завршување на системот се користи достапен и широко распространет материјал – гипс-картон, кој се монтира пак без конструкција, директно за C-MUTE™ системот и таванот да можат да се шпаклуваат, бојадисаат или третираат по сопствена желба.

Системот за звучна изолација за тавани C-MUTE SYSTEM™ е разработен со цел да го намали преминувањето на звук во станбени и канцелариски објекти, каде основните извори на бучава се луѓе, музички системи, телевизори и домашни миленичиња (воздушен шум). C-MUTE SYSTEM исто така ја намалува бучавата од одење, тропање и крцкањење (ударен шум) кои доаѓаат од просторот над Вас

Се препорачува за намалување на бучава во станбени простории (дневни и спални) и исто така за намалување на бучава во канцеларии и објекти во кои не е пожелно да се одзема повеќе од 5cm од височината (обично при нови станбени згради со ниски тавани).

Параметрите на системот
Големина на панелите за намалување на звукот1000x 500 mm
Дебелина3 cm.
Коефициент на звукот намалување Rw67 db
Тежина7.2 kg/m²
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.