Decibel-AM
Decibel-AM
Decibel-AM
Decibel-AM
Decibel-AM
Guaranteed result
Guaranteed result
Indoor use
Indoor use
Made in EU
Made in EU
Outdoor use
Outdoor use
Soundproofing
Soundproofing
Water resistance
Water resistance
Weather resistant
Weather resistant
Request A Quote
Offer for
Decibel-AM

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Антивибрациските спирални подлоги Decibel AM се користат за контрола на нискофреквентни вибрации (кога имаме мала брзина на ротација – 400 обрти во минута) предизвикани од воздушни компресори, двотактни мотори или системи за ладење на вода.

Основата на апсорбирачот на звук Decibel AM е метална плоча со дебелина соодветна за натоварувањето, покриена со специјална еластична гума, издржлива на лоши атмосферски влијанија. Предноста на дизајнот на каучуковиот профил е подобрување на изолацијата при високофреквентните треперења, кои можат да се спроведат по металниот дел (пружината) на апсорбирачот за звук.

Основата на Decibel AM има два отвора M8 за фиксирање на машината во конструкцијата на подот. Носивоста на пружините е согласно европскиот стандард.

Коефициент на еластичност Decibel AM 25
Технички информации
Товар: 10-25 Kp
Девијација при максимално оптоварување: 25 мм
Природна фреквенција со максимално оптоварување: 3 Hz
Downloads
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.