Get in touch

GET IN TOUCH

We would love to hear from you! Send us a message and one of our representatives will get in touch with you as soon as possible.

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Акустичен панел - Z Absorber

Акустичен панел - Z Absorber
Acoustic treatment
Acoustic treatment
Guaranteed result
Guaranteed result
Indoor use
Indoor use
Made in EU
Made in EU
Thin
Thin
Uncompressed
Uncompressed
Request A Quote
Offer for
Акустичен панел - Z Absorber

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Z Absorber e најповолен акустичен панел од производите на DECIBEL.

Направен од полиуретанска пена, овој апсорбер со иновативен дизајн обезбедува апсорпција на звук при средни и високи фрекфенции.

формата го прави да одговара за хоризонтално или вертикално поставување на ѕидови и тавани, давајќи им модерен и високо ефективен дизајн за апсорпција на првите рефлекции и делумна дифузија на звучниот бран.

 

Примена: конференциски и телеконферентни сали , callцентри, телевизиски и радиски студиа, студиа за снимање, соби за обработка на музика,сали за музички проби, јавни простори, концертни сали и училници.

Монтажа: сврзување со лепак со полихлорирана пена на ѕидови и тавани.

Коефициент на звучна апсорпција
Технички карактеристики
Материјал:полиуретанска пена
Густина:25 kg./m3 (ISO 845)
CDH Harness 40 %1.5 kPa (ISO 3386)
Боја:темно сива
Димензии на плочата:39 x 40 cm
Plate thickness5 cm
Тежина:195 gr./plate
Реакција на оган:BS 5852 Crib 5
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.