Звучна изолациска врата - PM 42S

Преглед на производи

PM 42S е акустична металик врата, вклучително и рамка низ целиот раб, освен на бариер, со завршна облога од дрво со дебелина од 80 мм и посебен профил.

Освен квалитети за изолација на звук, PM 42S е исто така опремен со сигурносна брава со 7 точки за затворање и 4 безбедносни иглички до шарките.

Апликација

PM 42S се применува за влезови во стан или куќа, канцеларии, ормани и други простории каде е потребна силна звучна изолација. Индекс на звучна изолација Rw = 45 dB.

За дополнителни технички информации, контактирајте не на sales@decibel.bg

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.