Шумоизолации и акустика за
Ресторани и клубови

Еден од основните барања за ноќните клубови е да се има добар звук и, во исто време, бучно да се загадува околината. Постигнувањето на овие два услови е голем предизвик секој пат, а акумулираното искуство на DECIBEL во стотици вакви проекти ширум светот гарантира запаметен вид и резултати со оптимални буџети.

Рестораните се места за средба и дружење, во кои, покрај добрата храна и пријатната атмосфера, од акустична удобност е од најголема важност. Бучавата што ја создадоа многу луѓе на едно место, доверливоста на разговорите и музичката позадина се три спротивставени аспекти во решавањето на акустичната задача во рестораните и установите. Успехот лежи во рамнотежата помеѓу трите, за што DECIBEL има свое уникатно знаење и искуство стекнато во дизајнирањето на многу вакви проекти. Длабока анализа и пристап кон правилен избор на активни и пасивни системи за контрола на бучава и звук се карактеристични за ракописот на DECIBEL.

Поврзани производи

Слични проекти

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.