Bonjour la France!

Нашите први завршени проекти во Франција!

За нашиот прв клиент во Франција, испорачавме 51 Echo Cloud корисници со специфични димензии - висечки акустични панели.

Франција има највисоки стандарди за апсорпција на звук во Европа!

Ова беше причината што втората извршена наредба беше специфична. Панелите (долги 260 см со текстилна обвивка) што ги доставивме во Франција се специјално изработени со меламинска пена од висока класа за да ги достигнат потребните стандарди!

Поврзани производи

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.