Aкустични панели и бафали

Акустичен третман на таван и ѕидов со акустични панели со текстилна покриеност, со цел намалување на времето на реверберациа во салата. Повеќе информации во врска со акустичните панели со ткаенина можете  да добиете тука.

Галерија

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.