1. Начало
  2. »
  3. Материјали
  4. »
  5. Residential Soundproofing
  6. »
  7. За sидови
  8. »
  9. Звучна изолација Decibel Block System™

Звучна изолација Decibel Block System™

Звучна изолација Decibel Block System™
Airborne noise
Airborne noise
Guaranteed result
Guaranteed result
Indoor use
Indoor use
Made in EU
Made in EU
Soundproofing
Soundproofing
Inludes Installation kit
Inludes Installation kit
Request A Quote
Offer for
Звучна изолација Decibel Block System™

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Decibel Block System™ е високоефикасен безшумен систем наменет за вертикални елементи (ѕидови). Во зависност од степенот на ефикасност може да биде монтиран со дебелини од 70 мм до 200 мм. Клучни елементи за неговата ефикасност се плочите од технички полиуретан - Decibel Acoustic Foam со специјално дизајнирана геометрија. Виско - еластичната мембрана, поставен помеѓу цврстите плочи дополнително ги зголемува  својствата за звучна изолација во фрекфенциски спектар од 2000 до 4000 Hz, каде човечкото уво е почувствително. Погоден е за средни и високи нивоа на звук од воздушна бучава.

Технички карактеристики
Дебелина на системот70 mm - 120 mm
Тежина на системот21,7 kg/m² - 41,8 kg/m²
Видови на акустично полнење IZO SOUND, Decibel acoustic foam, Visto 48, TECWOOL
Видови на звучно изолациони мембрани Polysound, DCvisco
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.