Систем за звучно маскирање

Систем за звучно маскирање
Request A Quote
Offer for
Систем за звучно маскирање

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Системот за маскирање на звук - PuRR Sound Masking се препорачува за употреба во следниве случаи:

отворени канцеларии, кога е неопходно да се постигне доверливост на разговорите;
канцеларии на раководителот, каде што е неопходно да се постигне акустично ниво за подобра концентрација и маскирање на звуците, доаѓање однадвор и да се постигне доверливост пред вратата на просторијата;
споделени работни места;
луѓе, кои работат / студираат дома, кои имаат потреба од концентрација, но слушаат звуци од соседите, што ги одвлекува вниманието;
луѓе, кои имаат проблеми со спиењето и честопати страдаат од недостаток на сон; луѓе, кои имаат проблем со заспивање или слушање на иритирачки звуци од околниот простор;
студенти, на кои им е потребна мирна околина за концентрација;
ресторани, каде што е важно да се обезбеди доверливост помеѓу табелите на клиентите;
СПА центри, каде што е неопходно да се отстрани одвраќањето и да се обезбеди максимална мирна и акустична пријатна околина;
за јога пракса и медитација;

- бебиња и мали деца, маскирањето на звукот со бел шум е најблизок звук на оној што го слушаат во матката на мајката, а исто така и близу до звукот „shh“, кој често се користи за смирување на малите деца и од оваа причина е е многу смирувачки и соодветно за лулка. Белиот шум е масовно користен уред за спиење и смирување на бебињата од мајките во САД и Австралија. За повеќе информации за белиот шум и неговиот ефект врз бебињата и децата, притиснете овде:

1. http://www.babysleepsite.com/baby-sleep-patterns/white-noise-help-baby-sleep/

2. https://www.preciouslittlesleep.com/why-babies-love-white-noise/

 

Системот за намалување на звук - PuRR Sound Masking се препорачува за употреба во следниве случаи:

-Канцеларии од отворен тип, каде што е потребно да се постигне доверливост на разговорите;

- Канцеларии на менаџери, каде што е потребно да се постигне акустично ниво со цел подобра концентрација и намалување на звуците однадвор;

- Заеднички работни простори;

- Луѓе кои работат / студираат дома, кои имаат потреба од концентрација, но слушаат звуци од соседите, кое им го одвлекува вниманието;

- Луѓе кои имаат проблеми со спиење и често страдаат од ненаспаност; имаат проблем со заспивање или слушаат иритирачки звуци од животната средина;

- Студенти и ученици на кои им е потребна  мирна средина за концентрација;

- Ресторани, каде што е важно да се обезбеди  доверливост меѓу масите на посетителите;

- SPA центри, каде што е потребно да се намали ехото и да се обезбеди максимално тивка и акустично пријатна средина;

- За бебиња и мали деца, намалувањето на звукот  со бел шум е најблискиот звук кој бебињата го чуствуваат во утробата на мајката, како и до "шшш" звукот, кој често се користи за смирување на мали деца. Поради оваа причина, тој е многу благотворен и пријатен за заспивање.                                 Белата бучава се помасовно се користи  за смирување на бебиња  во САД и Австралија.

За дополнителна инфомација за бел шум и ефектот врз бебињата и децата, видете тука:

1. http://www.babysleepsite.com/baby-sleep-patterns/white-noise-help-baby-sleep/

2. https://www.preciouslittlesleep.com/why-babies-love-white-noise/

Причини поради  кои се  користи намалување на звукот:

Sound Masking е систем, се користи за подобрување на доверливоста и звучната удобност во канцелариски и станбени простории. Таа емитува  звучни сигнали кои намалуваат иритација од говор или други непожелни  звуци.                

Системот помага да се намали субјективната  перцепција ииритација од сигнали кои  пренесуваат информации до човечкиот мозок и тоа доведува до губење на концентрацијата. Системот се  анализира во одредено време  во просториите и во зависност од неговите својства се емитуваат  различни комбинации на сигнали. Системот за намалување на звук е сертифициран и безбеден за човековото здравје.

Поради специфичната модулација на сигнали масовно се користи и како средство за успивање на новороденчиња.

 

 

 

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.