1. Начало
  2. »
  3. Материјали
  4. »
  5. Residential Soundproofing
  6. »
  7. Звучнаизолациja за под
  8. »
  9. F - Roll system - звучна изолација на под од ударен шум

F - Roll system - звучна изолација на под од ударен шум

F - Roll system - звучна изолација на под од ударен шум
Guaranteed result
Guaranteed result
Impact noise
Impact noise
Indoor use
Indoor use
Made in EU
Made in EU
Soundproofing
Soundproofing
Thin
Thin
Request A Quote
Offer for
F - Roll system - звучна изолација на под од ударен шум

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

F-Roll е тенкослоен безшумен систем наменет  за хоризонтални елементи (подови).

Се препорачува за звучна изолација од ударен шум.

Се поставува  на подови од бетонски и метални конструкции, на рамна површина вклучувајќи ги и веќе постоечките  површини / плочки, стар паркет.

На него можат да се лепат директно плочки (со лепак класа C2) или масивен / ламинат.

Коефициент на звучна изолациjа
Технички карактеристики
Димензии на F-Roll изолација под паркет1000 x 20000 x 3 mm
Димензии F-Roll изолација под плочки1250 x 20000 x 3 mm
Тежина2.46 кг./ м2
Динамична цврстина77 МN/м3 EN 29052/1
Колапс при деформација 10 %102 kPa ЕN 826
Цврстина48-52 по Shore A DIN 53505
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.