1. Начало
  2. »
  3. Материјали
  4. »
  5. Residential Soundproofing
  6. »
  7. Звучнаизолациja за под
  8. »
  9. F-Mute е тенкослоен безшумен систем наменет за хоризонтални елементи (подови).

F-Mute е тенкослоен безшумен систем наменет за хоризонтални елементи (подови).

F-Mute е тенкослоен безшумен систем наменет за хоризонтални елементи (подови).
Best seller
Best seller
Declaration of performance
Declaration of performance
Fire retardant
Fire retardant
Guaranteed result
Guaranteed result
Impact noise
Impact noise
Indoor use
Indoor use
Made in BG
Made in BG
Original
Original
Soundproofing
Soundproofing
Thin
Thin
Request A Quote
Offer for
F-Mute е тенкослоен безшумен систем наменет за хоризонтални елементи (подови).

(Please fill all the required fields, marked with *.)

How do you prefer us to contact you?


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

F-mute е звучна изолација за под со високи ефекти, погоден како за удрен, така и за воздушен шум. Неговите својства за звучна изолација се загарантирани при комбинација на цврсти, еластични и високоефикасни слоеви. Високите механички слоеви  во  еластичната апсорпција на  звук  придонесуваат за постигнување на исклучително високо ниво на звучна изолација од удрен шум - и во зависност од останатите конструктивни елементи на звучна изолација може да достигне до 31 dB (мерено според EN ISO 140-6: 2003 и оценето според EN ISO 717- 2: 2003). Поради отворената клеточна структура на еластичниот слој и големиот обем на плочите се постигнати задоволителни нивоа на звучна изолација од воздушен шум (во согласност со EN 140-3: 2003).

Вкупната дебелина на системот за звучна изолација е 50 мм. Се монтира врз постоечки подови од армирани и метални конструкции, на рамна површина вклучувајќи и  стар паркет .Над него може да да се поставува ламинат, теписи или други површини.

Карактеристики на F - MUTE SYSTEM - систем за звучна изолација на под

1. F - Mute панел - двослоен панел за звучна изолација на под 

2.  MUTE кант траки со гранулиран SBR

Комплетот  F - MUTE SYSTEM не вклучува:

- сврзувачи на системот при монтажа на постоечкиот под ( се порачуваат оделно, во зависност од квадратурата која треба да се изолира)

- фазерна плоча за затварање на системот (неопходно е  системот да се покрие со друг материјал во зависност од квадратурата која треба да се изолира)

Монтажа на системот за звучна изолација на под F- MUTE SYSTEM  

Монтажа може да биде извршен брзо и лесно, во рок од неколку часа, во зависност од квадратурата на подот, кој треба да се изолира.

За монтажа не се потребни професионални вештини, но ако сакате тој да биде извршен од професионални монтери на звучна изолација, ве молиме контактирајте со нас за повеќе информации.

Пресметан индекс на звучна изолација Rw:
Технички карактеристики
Димензии на F-Mute1000x1200x35 mm
Димензии на гипс-фазерна плоча1000x1500x10 mm
Тежина F-Mute24,84 kg./панел(1,2м²)
Тежина гипс-фазерна плоча16,95 g./панел(1,5м²)
Модул на еластичност за тврд слој (10 mm) 3,9 GPa
Модул на еластичност за еластичен слој (20 mm) 70 Mpa
Отпорност од примање на воздух за еластичен слој18 500 Rayls/m
We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies. Find out more about cookies.