Mисија

Да произведуваме, проектираме и исполнуваме, надминувајќи ги очекувањата при решавање на проблемите со звучната изолација и просторната акустика.

ВИЗИJA

Класичната звучна изолација има несовршености. Ние ги развиваме иднината на звучната изолација и акустика, преку наука и иновации. Преку напредна технологија ја намалуваме бучавата  и обезбедуваме звучна удобност со иновативни материјали кои даваат вредност на вашите проекти. 

Вредности

Да бидеме толерантни и одговорни е најголемата вредност која едно општество треба да ја спроведе. Да бидеме потолерантни, подобри и поодговорни е нашата визија за  понатамошен  развој, која сакаме да ви ја пренесеме и на вас.