Подлога за вибро изолација Vibromat

Vibromat

Материјал за изолација на звук и вибрации

  • Висок перформанс под голема носивост
  • Продукт со сопствен одвор, отпорен на мраз
  • Отпорен на масла и на умерено агресивни киселини
  • Долготраен перформанс и сигурност

Опис на продуктот:

Линијата Vibromat е идеално решение за загадувањето од бучава, предизвикана од вибрации и бучава која што зрачи од машини, преси и/или климетизери, во индустријата и полето на конструкција.

Подлогите Vibromat се направени со SBR и EPDM гума поврзана со полиуретански лепила. Сите панели имаат неткаени, нераширливи синтетички црвени позадини отпорни на вода, који што обезбедуваат механичка заштита и отпорност на вода во случај на течни бетонски аплицикации директно врз продуктот.

Vibromat обезбедува нивоа на висок перформанс за лесни и тешки машини, на поддршка или изолациски елементи во структурите и основите на зградите.

Каде може да се аплицира:

  • Изолација од вибрации на основи на згради
  • Структурна изолација на згради како основа на греди, столбови, носечки елементи и носечки ѕидови
  • Линеарна анти-вибрациона поддршка под машини кои што оперираат циклично (ротирачки преси, шивачки машини, компресори, климатизери, групи машини кои генерираат електрицитет, стругови)
  • Линеарна анти-вибрациона поддршка под пулсирачки/алтернативни оперативни машини (преси, чекани, гилотини – машини за режење на метал)

Галерија

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.