Антивибрационен еластичен пoд- Vibro-EP

Vibro EP

Антивибрационен еластичен пoд Vibro- EP е произведен од висококвалитетни еластомери Комбинирани со специјални додатоци кои ја зголемуваат издржливоста и вибро - еластичните  квалитети. Оставените цилиндрични отвори го  зголемуваат обемот на еластичност и на тој начин ги  подобруваат антивибрационните  квалитети. Висината на пoдoт  е избрана, така што тежиштето на вибрирачкото тело да не се смени по висина со повеќе од 2,5см.

Антивибрациониот еластичен под е достапен  во три бои - сива, сина и црвена. Секоја боја одговара на различна носивост. Опсегот на оптоварување зависи од големината и видот на подот. Исто така, тој може да се користи и во комбинација на влошки со антивибрационни пружини , со што  се зголемува ефикасноста на виброизолацијата во средни и високи фреквенции. 

Коефициент на еластичност

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.