Decibel-AM

Decibel AM

Антивибрациските спирални подлоги Decibel AM се користат за контрола на нискофреквентни вибрации (кога имаме мала брзина на ротација – 400 обрти во минута) предизвикани од воздушни компресори, двотактни мотори или системи за ладење на вода.

Основата на апсорбирачот на звук Decibel AM е метална плоча со дебелина соодветна за натоварувањето, покриена со специјална еластична гума, издржлива на лоши атмосферски влијанија. Предноста на дизајнот на каучуковиот профил е подобрување на изолацијата при високофреквентните треперења, кои можат да се спроведат по металниот дел (пружината) на апсорбирачот за звук.

Основата на Decibel AM има два отвора M8 за фиксирање на машината во конструкцијата на подот. Носивоста на пружините е согласно европскиот стандард.

Коефициент на еластичност Decibel AM 25

Технички информации

Товар: 10-25 Kp
Девијација при максимално оптоварување: 25 мм
Природна фреквенција со максимално оптоварување: 3 Hz

Галерија

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.