PZP™ метални перфорирани панели

Метални перфорирани панели

Металните перфорирани панели за внатрешно и надворешно уредување  се со променлива абсорпција на звукот во зависност од специфичноста на  потребите за абсорпција  и звучна изолација. Предната страна е од перфориран лим со различен дијаметар и отвори во зависност од степенот на звучната апсорпција.                                                            

 Срцевината е од стаклен превез и минерален филц со коефициент на отпор на воздушен простор  

22 850 Rayl / m.                                                                                                                                       

Можат да бидат изработени со различна  големина. 

Галерија

Поврзани проекти

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.