Транспорт

 

Услови за испорака на нарачка:

 

Фирмата Децибел на своите клиенти нуди можност  своите нарачки да ги добијат директно од нашата канцеларија или преку испорака преку лиценцирана курирска компанија. Во цената не е вклучена цената на испорака на производите и системите.

1. Подигање од канцеларија - при подигање на нарачка од  канцеларија, клиентот е потребно да прецизира претходно ден и час кога сака да ги подигне материјалите. 

2. Испорака до адреса - При барање на услугата испорака до адреса  потребно е да се наведе начин на плаќање - откуп или банкарски трансфер (при плаќање преку банка клиетот треба да обезбеди копија од уплатница). По потврда на вредноста и роковите на испорака  потребно е клиентот да обезбеди име, телефон и точна адреса или  канцеларија, каде сака да пристигне нарачката.

 

Ако клиентот или лице кое е назначено не биде пронајден на наведената адреса, договорот му се пренасочува од курирот кон канцеларија на курирската компанија. Ако барањето не биде побарана од страна на клиентот или трето опълномощено од него лице во рок од седум работни дена тогаш таа се смета за неважечка.

 

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.