Акустични ѕидни панели 100 x 50 см.

Опис

Панелите за абсорпција на звук имаат срцевина од полиуретан еластомер 18-30 и покривен слој од акустичен текстил. Панелите се достапни во различни дебелини, големини и бои.

Примена: овие панели за звучна апсорпција се создадени за употреба во канцелариски простории за обложување на ѕидови и тавани, во простории- домашни кина, музички катчиња, издавачки студиа и конференциски сали каде што има потреба од добро слушање и разбирливост на говорот.

Во зависност од димензиите и намената на просториите, панелите за звучна апсорпција можат да бидат скроени и монтирани во согласност со постоечкиот дизајн на постоечката конструкција или преку директно лепење.

Димензии на четириаголни панели: 1000мм. x 500 мм. ; 500 мм. x 500 мм.

Дебелини на четириаголни панели: 3см, 5 см

Димензии на триаголен панели: 600 мм х 600 мм х 840 мм.

Дебелини на триаголен панели: 3 см., 5 см.

Карактеристики и монатажа

Акустични панели се создадени за употреба во канцелариски простории (каде има ехо) ,за обложување на ѕидови и тавани, домашни кина, музички катчиња, студиа и конференциски сали каде се цели кон добра звучност и разбирливост на говорот.

Во зависност од димензиите и намената на просториите акустичните панели, можат да бидат скроени и монтирани во согласност со постоечкиот дизајн на конструкција или преку директно лепење.

Галерија