Акустични подлоги за звучници

Wow monitor pads

Wow pads се иновативни по својот дизајн, компатибилни со широк спектар студиски звучници. Тие

се важен акустичен елемент, со чија помош значително се намалуваат вибрациите кои се 

пренесуваат од  звучниците кон површината на која се поставени. Изработени се од технички 

полиуретан со оптимална густина, лесни  за употреба.  Антивибрационните  карактеристики кои 

произлегуваат  меѓу површините, како и  чистиот естетскиот изглед, можат да бидат дополнително 

подобрени со нанесување на флок покриеност. Wow monitor pads се дизајнирани така што да 

даваат слобода при регулирање на наклонот, под кој се поставуваат звучници. Се нудат во 

комплет со капак кој дава дополнителни можности за промена на оваа гранка.

Примена:

конференциски сали, телевизиски и радио студиа, музички сали, јавни простории,  концертни сали и др.

Технички информации

Материјал технички полиуретан
Боја темно сиво со можност за дополнително флок покриеност
Густина 60 кг / м ᶟ
Димензии 350 x 150 мм
Дебелина 50 мм
Тежина 205 гр.
Инсталација студиски монитори

Галерија