Акустичен панел - Z Absorber

Z Absorber e најповолен акустичен панел од производите на DECIBEL.

Направен од полиуретанска пена, овој апсорбер со иновативен дизајн обезбедува апсорпција на звук при средни и високи фрекфенции.

формата го прави да одговара за хоризонтално или вертикално поставување на ѕидови и тавани, давајќи им модерен и високо ефективен дизајн за апсорпција на првите рефлекции и делумна дифузија на звучниот бран.

Примена, монтажа и карактеристики

Примена: конференциски и телеконферентни сали , callцентри, телевизиски и радиски студиа, студиа за снимање, соби за обработка на музика,сали за музички проби, јавни простори, концертни сали и училници.

Монтажа: сврзување со лепак со полихлорирана пена на ѕидови и тавани.

Коефициент на звучна апсорпција

Технички карактеристики

Материјал: полиуретанска пена
Густина: 25 kg./m3 (ISO 845)
CDH Harness 40 % 1.5 kPa (ISO 3386)
Боја: темно сива
Димензии на плочата: 39 x 40 cm
Plate thickness 5 cm
Тежина: 195 gr./plate
Реакција на оган :BS 5852 Crib 5

Галерија