Шумоизолации и акустика во
возила и бродови

Звучна изолација и акустичен третман се применуваат на автомобили, автобуси и камиони, морски бродови, авиони и железнички превоз. Целта на звучната изолација на возилото може да биде да се зголеми удобноста, да се придржуваат кон нормите или специфичните барања за возила што се користат како „работни“ возила.

DECIBEL има искуство во замолчување на специјализирани возила, железнички и морски бродови. Предизвикот во оваа инженерска задача лежи во дизајнирањето на лесен, но многу ефикасен систем со цел да се минимизира додадената тежина на возилото и да се постигне оптимален ефект во исто време. Системите за звучна изолација за возила исто така мора да бидат во согласност со соодветните класи на запаливост и да постават стандарди за секој вид на копнен, морски или воздушен транспорт.

Нивоата на звучна изолација зависат од специфичните задачи. Ние во DECIBEL остваривме до 42 dB звучна изолација на трактор со дизел генератор наместен за електрична енергија што се користи во филмската индустрија.

Поврзани производи

Слични проекти

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.