Звучна изолација и акустика за
Лаборатории

DECIBEL дизајнира и произведува комори за звук за тестирање за внатрешна лабораторија и контролни мерења од областа на производството и компонентите, кога тестовите за бучава на компонентите кои се задолжителни. Такви се производството на автомобилски компоненти, автомобилската индустрија воопшто, вентилаторите и ротирачката опрема, опремата за домаќинството и индустриската машинерија.

Во зависност од потребите, DECIBEL презема целосен инженеринг и производ на звучноизоливни штандови, полуанеоични и анеоични комори и комори за реверберирање. Компанијата исто така нуди консултантски услуги за развој на пасивни системи за контрола на бучава за градежни, енергетски и автомобилски сектори.

Поврзани производи

Слични проекти

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.