Звучна изолација и акустика за
сали

Акустичен третман и звучна изолација во сали со различни специфични акустични намени се водечки во нивниот дизајн. Овие се сали за акустични и електро-акустични концерти, театарски и оперски претстави, конференции и конференции со мешана употреба. Една од главните задачи во изградбата на вакви објекти е да се дефинира точната цел на салата. Честопати, желбите на инвеститорите се салите да бидат мултифункционални, што е технички остварливо со изведување на варијабилна акустика. Треба да се има предвид дека променливата акустика е причина за сериозно зголемување на цената на салата и времето за спроведување на проектот. Предноста на овој вид сали е што тие даваат можност целосно да го пополнат нивниот распоред.

За да може овој проект да биде успешен, предуслов е да се работи со професионална акустична компанија која е веќе во прелиминарна фаза на студирање, а се земени предвид голем број на значајни фактори кои ќе влијаат на конечниот резултат и цената. Важни фактори вклучуваат: надворешни извори на бучава, локација и опции за дизајнирање на зградата, функција, исполнување на релевантните стандарди, поврат на инвестицијата, проценка на ризик и изводливост на проектот.

ДЕЦИБЕЛ има голем број успешни проекти и реализации, како во профилирани така и во мултифункционални сали, кои можете да ги видите овде и да повикате консултација со нашиот специјалист.

Поврзани производи

Слични проекти

We use cookies on our website. By continuing you accept these cookies.