Комплетна звучна изолација на стан

Комплетна звучна изолација на стан во овој случај подразбира:

- реализација на подигнат под со систем на сува градба (специјални гумени подлошки и гипсфазер)

- облога на ѕидовите со Decibel Block system

- спуштен плафон со C-Block System

Галерија